w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Kostomłoty nr LVIII/328/10 z 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Kostomłoty na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli i postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji.

Pobierz plik:pdf1201018012.pdf