w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Zawonia Nr XXXIV/261/10 z 28 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pobierz plik:pdf1171020052.pdf