w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo” Nr XXII/44/2010 z 26 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pobierz plik:pdf114102002Z.pdf