w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LIII/315/2010 Rady Gminy w Kondratowicach z 29 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Kondratowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących temu projektowi.

Pobierz plik:pdf1101017022.pdf