w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Górze nr LVI/386/10 z 19 października 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Góra przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Pobierz plik:pdf1091004013.pdf