w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LVII/472/10 z dnia 27 września 2010 roku Rady Miejskiej Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2010 oraz ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik:pdf1061062000.pdf