w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/216/10 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Pobierz plik:pdf1051001000.pdf