w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLVIII/606/10 z 22 października 2010 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kobierzyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Pobierz plik:pdf1041023052.pdf