w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LII/305/2010 Rady Gminy Walim z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Pobierz plik:pdf1021021082.pdf