w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LVII/266/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

Pobierz plik:pdf1011019032.pdf