w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Udanin nr LXI/220/2010 z 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf1001018052.pdf