w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Malczyce nr LVII/227/2010 z 26 października 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Pobierz plik:pdf0991018022.pdf