w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLV/300/10 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień na 2011 rok.

Pobierz plik:pdf0981008143.pdf