w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr 97/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 9 grudnia 2009 roku w sprawie ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na 2010 rok oraz planu kontroli.

Pobierz plik:pdf09710RIO.pdf