w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Krośnice nr XXXVI/248/2010 z 12 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pobierz plik:pdf0961013022.pdf