w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu w Środzie Śląskiej nr LVI/322/2010 z 30 września 2010 roku w prawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Pobierz plik:pdf0951018000.pdf