w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice nr LXIV/466/10 z 23 września 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Prusice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

Pobierz plik:pdf0921020023.pdf