w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXXVIII/197/2010 z 24 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVI/79/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Jordanów Śląski.

Pobierz plik:pdf0911023032.pdf