w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LXIII/382/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pobierz plik:pdf0871002021.pdf