w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXXVIII/193/2010 z 24 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Pobierz plik:pdf0861023032.pdf