w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Mietków nr XXXI/197/2010 z 20 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Pobierz plik:pdf0851023062.pdf