w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Zawonia Nr XXXIII/250/2010 z 16 września 2010 roku w sprawie pokrywania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych nie położonych na terenie Gminy Zawonia i nie prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Zawonia.

Pobierz plik:pdf0841020052.pdf