w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Milickiego nr XXXVI/231/2010 z 29 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/218/2010 w sprawie emisji obligacji Powiatu Milickiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Pobierz plik:pdf0821013000.pdf