w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLV/47/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu ich rozliczania i kontroli.

Pobierz plik:pdf0811019043.pdf