w sprawie wskazania Radzie Miejskiej w Legnicy nieprawidłowości w uchwale Nr LVII/472/10 Rady Miejskiej Legnicy z 27 września 2010 roku w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na 2010 rok.

Pobierz plik:pdf0801062000.pdf