w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIII/266/2010 Rady Gminy Borów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pobierz plik:pdf0781017012.pdf