w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLIII/272/10 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą rachunek dochodów własnych.

Pobierz plik:pdf0761004043.pdf