w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIV/261/2010 Rady Gminy Przeworno z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pobierz plik:pdf0711017032.pdf