w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/220/2010 Rady Gminy Głogów z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Głogów.

Pobierz plik:pdf0701003022.pdf