w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Miliczu Nr LII/269/10 z 2 lipca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie. restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i nie stanowiących własności gminy.

Pobierz plik:pdf0681013033.pdf