w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVII/178/10 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pobierz plik:pdf0671014042.pdf