w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju nr LIV/271/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Pobierz plik:pdf0641008011.pdf