w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta Jedlina Zdrój nr XXXVII/189/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz terminów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój.

Pobierz plik:pdf0631021021.pdf