w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LI/330/2010 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/74/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0621015033.pdf