w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXXVIII/02/10 z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego.

Pobierz plik:pdf0611019043.pdf