w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 202/380/10 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 rok.

Pobierz plik:pdf0601022000.pdf