w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/235/09 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Pobierz plik:pdf0591017000.pdf