w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIV/159/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pobierz plik:pdf0581014053.pdf