w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Żórawina Nr XXXII/273/10 z 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Żórawina przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Pobierz plik:pdf0571023092.pdf