w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XLII/267/10 z 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pobierz plik:pdf0561004043.pdf