w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XLIX/622/2010 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych dotyczących opracowania projektu budżetu.

Pobierz plik:pdf0511008000.pdf