w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr XLVI/548/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pobierz plik:pdf0501019011.pdf