w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 30/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr III/307/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Lubawka na rok 2010.

Pobierz plik:pdf0471007033.pdf