w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Starosty Powiatu Średzkiego do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 6 maja 2010 roku.

Pobierz plik:pdf0461018000.pdf