w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Legnicy do wystąpienia pokontrolnego z dnia 21 maja 2010 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Pobierz plik:pdf0451062000.pdf