w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Jemielno Nr XLIV/240/10 z 28 maja 2010 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciąganego przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Filia w Legnicy na sfinansowanie zadania \"Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w Kietlowie\".

Pobierz plik:pdf0441004022.pdf