w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 maja 2010 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0431061000.pdf