w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 35/2010 z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr 368/10 Rady Miasta w Zgorzelcu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Zgorzelec na 2010 rok.

Pobierz plik:pdf0411025021.pdf