w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Górze nr XXXVIII/171/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Górze.

Pobierz plik:pdf0371004000.pdf