w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach nr XXXVI/274/10 z 8 kwietnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Pobierz plik:pdf0361023083.pdf